Ciekawostki konstrukcyjne

Obszar w pobliżu tylnych kół pokazuje duże podobieństwo do swego poprzednika - Saubera C24, pomimo węższego nadwozia w okolicy skrzyni biegów. Szczególne podobieństwo zdradzają nacięcia (kształtem przypominające skrzela) na górnej pokrywie chłodnic (lewa strzałka), oraz olbrzymie, zakrzywione ku górze płetwy przed tylnymi kołami (środkowa strzałka). W ich zmodyfikowanej wersji pojawiły się również niewielki pionowe zakrzywienia. Ostatnim elementem jest trójkątne poziome skrzydło. Jego zadaniem jest rozdzielenie strugi powietrza tak, by jej główny strumień nie padał bezpośrednio na elementy tylnego zawieszenia.